Đồng hồ vạn năng UNI-T UT89XD (1000V,20A,True RMS, ±0.5%)

Danh mục: