Hiển thị tất cả 7 kết quả

Dịch vụ Kiểm định/Hiệu chuẩn

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ÁP

Dịch vụ Kiểm định/Hiệu chuẩn

MÁY BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG

Dịch vụ Kiểm định/Hiệu chuẩn

MÁY BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG

Dịch vụ Kiểm định/Hiệu chuẩn

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ 1 CHIỀU

Dịch vụ Kiểm định/Hiệu chuẩn

CHUẨN NĂNG LƯỢNG 1 PHA LƯU ĐỘNG

Dịch vụ Kiểm định/Hiệu chuẩn

CHUẨN NĂNG LƯỢNG 3 PHA LƯU ĐỘNG

Dịch vụ Kiểm định/Hiệu chuẩn

Công tơ điện