TRA CỨU HỒ SƠ CHỨNG NHẬN

HỒ SƠ CỦA QUÝ KHÁCH SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU TRA CỨU ONLINE TRÊN WEBSITE SAU KHI ĐĂNG KÝ. KẾT QUẢ CHỈ HIỂN THỊ KHI HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH

Nếu Quý khách cần sự hỗ trợ thêm, xin liên hệ:

Phòng N1: Điện thoại: 0236.3821113| Email: n1@quatest2.gov.vn

Phòng N2: Điện thoại: 0236.3681469| Email: n2@quatest2.gov.vn


Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ/Giấy giao nhận đối tượng
để tra cứu tiến độ xử lý