HỒ SƠ SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU TRA CỨU TRÊN WEBSITE SAU KHI ĐĂNG KÝ. KẾT QUẢ CHỈ HIỂN THỊ KHI HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THÀNH:
Trong trường hợp Khách hàng chưa thanh toán, Vui lòng tới địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để nộp tiền và viết hóa đơn trực tiếp tại Bộ phận viết hóa đơn.
Hoặc chuyển khoản theo thông tin như sau:
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
Số tài khoản: – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Nội dung: Số đăng ký hồ sơ- Tên công ty.

wpDataTable with provided ID not found!