11722013

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa:Dây và cáp điện
Hồ sơ nhập khẩu:– Hợp đồng: DP0MM800, ngày 29/9/2017;
– Hóa đơn: 21000439 A ngày 01/6/2021;
– Vận đơn: 01 21 101669, ngày 04/6/2021;
– Tờ khai hải quan: 104109572828, ngày đăng ký: 28/6/2021; ngày thay đổi đăng ký: 02/8/2021; Mã loại hình: H11.
Nhập khẩu bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
Địa chỉ:Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Tiêu chuẩn
công bố áp dụng:
BS EN 50525-2-31:2011
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11722013
Ngày cấp:23/6/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *