11122007a

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Bóng đèn Led có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V
Thông tin sản phẩm:ELB7028/3A : 175-240V, 50/60Hz, 3 W, 3000 K
ELB7028/3W: 175-240V, 50/60Hz, 3 W, 6500 K
ELB7028/5A: 175-240V, 50/60Hz, 5 W, 3000 K
ELB7028/5W: 175-240V, 50/60Hz, 5 W, 6500 K
ELB7028/7A: 175-240V, 50/60Hz, 7 W, 3000 K
ELB7028/7W: 175-240V, 50/60Hz, 7 W, 6500 K
ELB7028/9W: 175-240V, 50/60Hz, 9 W, 6500 K
ELB7028/12W: 175-240V, 50/60Hz, 12 W, 6500 K
ELB7036/15W: 175-240V, 50/60Hz, 15 W, 6500 K
ELB7036/20W: 175-240V, 50/60Hz, 20 W, 6500 K
ELB7036/30W: 175-240V, 50/60Hz, 30 W, 6500 K
ELB7036/40W: 175-240V, 50/60Hz, 40 W, 6500 K
SLB7028/3A: 175-240V, 50/60Hz, 3 W, 3000 K
SLB7028/5A: 175-240V, 50/60Hz, 5 W, 3000 K
SLB7028/5W: 175-240V, 50/60Hz, 5 W, 6500 K
SLB7028/7: A175-240V, 50/60Hz, 7 W, 3000 K
SLB7028/7W: 175-240V, 50/60Hz, 7 W, 6500 K
SLB7028/9W: 175-240V, 50/60Hz, 9 W, 6500 K
SLB7028/12W: 175-240V, 50/60Hz, 12 W, 6500 K
SLB7036/15W: 175-240V, 50/60Hz, 15 W, 6500 K
SLB7036/20W: 175-240V, 50/60Hz, 20 W, 6500 K
SLB7036/30W: 175-240V, 50/60Hz, 30 W, 6500 K
SLB7036/40W:175-240V, 50/60Hz, 40 W, 6500 K
Được sản xuất tại: RED100 LIGHTING CO., LTD
Địa chỉ: No. 33 Qingdao East road, Taicang city, Jiangsu province, China
Nhập khẩu bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM
Địa chỉ:Lô NC06, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ,
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 19:2019/BKHCN
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 1
Mã số GCN:11122007a
Hiệu lực GCN:từ 08/7/2022 đến 07/7/2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *