11722027

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa:Thiết bị pha cà phê
Hồ sơ nhập khẩu:– Hợp đồng: 2022/001-UVP, ngày 31/5/2022;
– Hóa đơn: 5009287715359952 ngày 05/6/2022;
– Vận đơn: SHDAD2206071, ngày 11/6/2022;
– Tờ khai hải quan: 104793016902, ngày đăng ký: 20/6/2022, ngày thay đổi đăng ký: 21/6/2022; Mã loại hình: A11.
Nhập khẩu bởi:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN UY VIỆT PHÁT
Địa chỉ:Tổ 61 Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu
thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11722027
Ngày cấp:01/8/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *