11722060

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Ống bằng chất dẻo (PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp
STTTên hàng hóa theo khai báoSố lượng khai báoXuất xứ
1Ống nhựa HDPE, loại 2 lớp ống xoắn, độ cứng SN8 từ etylen, loại phi 300 mm. Hàng mới 100%1.670,4 mTrung Quốc
2Ống nhựa HDPE, loại 2 lớp ống xoắn, độ cứng SN8 từ etylen, loại phi 400 mm. Hàng mới 100%294 mTrung Quốc
3Ống nhựa HDPE, loại 2 lớp ống xoắn, độ cứng SN8 từ etylen, loại phi 500 mm. Hàng mới 100%114 mTrung Quốc
4Ống nhựa HDPE, loại 2 lớp ống xoắn, độ cứng SN8 từ etylen, loại phi 800 mm. Hàng mới 100%216 mTrung Quốc
Thuộc bộ hồ sơ: §  Hợp đồng: SGY2286, ngày 24/11/2022;
§  Hóa đơn: SGY2286, ngày 24/11/2022;
§  Vận đơn: SKFCL2211118 ngày 24/11/2022;
§ Tờ khai hải quan: 105127455202, ngày đăng ký: 28/11/2022, ngày thay đổi đăng ký: 05/12/2022; Mã loại hình: A11.
Được nhập khẩu bởi:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀO LONG
Địa chỉ:H03/22 Kiệt 97 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 16:2019/BXD
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11722060
Ngày cấp22/12/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *