11723009

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Nồi cơm điện
Thuộc bộ hồ sơ: – Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm số 02/QĐ-TT ngày 27/3/2023 của Chỉ huy trưởng – Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị;
– Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 14/BB-TT ngày 28/3/2023 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị;
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 773/QĐ-XPHC ngày 06/01/2023 của Đồn trưởng – Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo;
– Biên bản tịch thu tang vật vi phạm hành chính số 57/BB-TT ngày 06/01/2023 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.
Của tổ chức:ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO –
BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ:Khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11723009
Ngày cấp21/06/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *