11723011

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Sản phẩm dệt may
Tên hàng hóa theo đăng kýSố lượng theo đăng kýXuất xứ theo đăng ký
Áo khoác50 cáiTrung Quốc
Thuộc bộ hồ sơ: – Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 30060004/QĐ-XPHC, ngày 27/6/2023, của Đội Quản lý Thị trường số 6 –  Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh.
– Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 30060003/BB-TT, ngày 27/6/2023, của Đội Quản lý Thị trường số 6 –  Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh.
Của tổ chức:ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6 – CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ:Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 01:2017/BCT
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11723011
Ngày cấp20/7/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *