11123011

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm: Điều hòa không khí
 • Kiểu loại: CS-YN18YKF/CU-YN18YKF
 • Thông số kỹ thuật: 220-240 V; 50 Hz; 2,25 kW/10,4 A.
 • Công suất làm mát (T1/T3): 18300/16000 Btu/h.
 • Nhãn hiệu theo đăng ký*: Panasonic
 • Xuất xứ: Malaysia.
 • Thuộc bộ hồ sơ gồm:
  • Biên bản Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 14/BB-TG ngày 08/3/2023 của Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
  • Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực Hải quan số 13/BB-VPHC ngày 08/3/2023 của Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
  • Quyết định Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 45/QĐ-TG ngày 08/3/2023 của Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
  • Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 128/QĐ-XPHC ngày 17/3/2023 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
  • Quyết định Đính chính quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính số 380/QĐ-ĐC ngày 03/7/2023 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.
Được sản xuất tại:Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd
Địa chỉ: Shah Alam, Selangor, Malaysia
Của tổ chức:ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG CHỐNG MA TÚY – CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ:Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 19:2019/BKHCNQCVN 9:2012/BKHCN & Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 1
Mã GCN:11123011
Hiệu lực:từ ngày 07/8/2023 đến ngày 06/8/2026
Ngày cấp07/8/2023

(*): Nhãn hiệu do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về sở hữu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *