11724008.3

Chứng nhận lô hàng hóa:Lò vi sóng
Tên hàng hóa
theo đăng ký
Nhãn hiệu(*)Kiểu, loạiThông số
kỹ thuật cơ bản
Số lượng
đăng ký
Xuất xứ đăng ký
Máy sấy tayLAOKAOLK-8222220-240V AC, 50/60 Hz, 1900 W15 cáiTrung Quốc

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *