11124011

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Bóng đèn LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V
TTTên sản phẩmTên sản phẩm
theo đăng ký
Kiểu loại Thông số
kỹ thuật
1Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng thông dụng
làm việc ở điện áp lớn hơn 50V
Bóng đèn LED
có balát lắp liền
Bulb 20W110-256 V AC, 50/60 Hz,
20 W, 6500K
2Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng thông dụng
làm việc ở điện áp lớn hơn 50V
Bóng đèn LED
có balát lắp liền
Bulb 30W110-256 V AC, 50/60 Hz,
30 W, 6500K
3Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng thông dụng
làm việc ở điện áp lớn hơn 50V
Bóng đèn LED
có balát lắp liền
Bulb 40W110-256 V AC, 50/60 Hz,
40 W, 6500K
Xuất xứ:Việt Nam
Nhãn hiệu:
Được sản xuất bởi:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC GIA
Địa chỉ:Số 289A, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 19:2019/BKHCN
Phương thức chứng nhận:Phương thức 1
Mã GCN:11124011
Hiệu lực:từ ngày 19/6/2024 đến ngày 18/6/2027
Ngày cấp19/6/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *