Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-561E (0-30.4mm/0.0005mm)

11.484.000