Máy đo khí thải testo 350

Thiết bị điều khiển testo 350 (có thể tháo rời) với màn hình đồ họa rõ ràng, cho phép bạn dễ dàng kiểm soát việc đo lượng khí thải. Hoạt động trực quan với các menu đo lường được lưu trữ trong thiết bị khi đo: đầu đốt, tuabin khí, động cơ và các ứng dụng theo yêu cầu của người dùng. Thiết bị Điều khiển cho phép điều khiển bộ phân tích từ xa ngay cả khi có sự ngăn cách về không gian của đầu lấy mẫu và vị trí cài đặt – đặc biệt được khuyến nghị cho các phép đo khí thải tại các nhà máy lớn.
Bộ phân tích testo 350 là thứ bạn cần để thực hiện phép đo khí thải, vì nó chứa tất cả công nghệ bao gồm cảm biến và linh kiện điện tử. Bộ phân tích testo 350 bao gồm một cảm biến khí O2 theo tiêu chuẩn và ít nhất một cảm biến bổ sung phải được kết nối để chạy thử (có thể được sử dụng tối đa 6 cảm biến). Khi kết nối các cảm biến tùy chọn, bạn có thể chọn các cảm biến khí sau theo nhu cầu: CO, CO2 , NO, NO2 , SO2 , H2S hoặc CxHy.