14023019

Số : 14023019 (Ver. 1) Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2024 THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH Đối tượng giám định: Đồ chơi trẻ em.Tên đồ chơi trẻ em, Số lượng, Hình ảnh: chi tiết như bảng bên dưới. Tổ chức: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, […]