11723015

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm: Sản phẩm dệt may TT Tên hàng hoá theo khai báo Số lượng theo khai báo Xuất xứ 1 Vải dệt thoi có chứa sợi đàn hồi (Dây lưng thun)- Khổ 7mm. Mã AK1465 – CĐ từ dòng hàng số 1 TK 105447962320 900 YRD Thái Lan […]