11723024

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận lô hàng hóa: Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy Nhãn hiệu: Thuộc bộ hồ sơ nhập khẩu: – Hợp đồng: BTDBH-202301 ngày 12/12/2023;– Hóa đơn: HX202301201 ngày 12/12/2023;– Vận đơn: JJCNBSGA379530UWS ngày 15/12/2023;– Tờ khai hải quan: 105979666330, ngày đăng ký: 25/12/2023, ngày thay đổi […]

11724001

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận lô hàng hóa: Thép không gỉ TT Tên sản phẩm theo đăng ký Kích thước danh nghĩa Mác thép Tiêu chuẩn áp dụng Số lượng khai báo Xuất xứ 1 Ống thép không gỉ, được hàn, dùng để dẫn khí thải trong nhà xưởng. Hiệu FROCH, NSX: Century Nova […]