11722018

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa:Dây và cáp điện
Hồ sơ nhập khẩu:– Hợp đồng: 343.2020.HPDQ-CISDI, ngày 30/3/2020;
– Hóa đơn: HPQD-RE3-IN-007 ngày 03/12/2020;
– Vận đơn: 2356SH202, ngày 05/12/2020;
– Tờ khai hải quan: 103709605642, ngày đăng ký: 09/12/2020; ngày thay đổi đăng ký: 10/12/2020; Mã loại hình: A12.
Nhập khẩu bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
Địa chỉ:Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Tiêu chuẩn
công bố áp dụng:
GB/T 5023.3-2008
(IEC 60227-3:1997)
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11722018
Ngày cấp:10/6/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *