11722024

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa:Dây và cáp điện
Hồ sơ nhập khẩu:– Hợp đồng: AUEVN-DONGGUAN-220125, ngày 25/01/2022;
– Hóa đơn: PO202202052 ngày 15/02/2022;
– Vận đơn: LHZHPG22040128PH, ngày 18/4/2022;
– Tờ khai hải quan: 104670348752, ngày đăng ký: 25/4/2022; ngày thay đổi đăng ký: 16/5/2022; Mã loại hình: A11.
Nhập khẩu bởi:CÔNG TY TNHH AUE VIỆT NAM
Địa chỉ:Lô A4-13 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh,
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Tiêu chuẩn
công bố áp dụng:
BS EN 50525-2-21:2011
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11722024
Ngày cấp:20/6/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *