11122010

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Điều hòa không khí
TTTên hàng hóa theo đăng kýNhãn hiệu
theo đăng ký
Kiểu, loạiThông số
kỹ thuật cơ bản
1Máy điều hòaPanasonicCS-PN9VKT/
CU-PN9VKT
220 V, 50 Hz
970 W/4,4 A
2Máy điều hòaPanasonicCS-PV18VKF/
CU-PV18VKF
220-240 V; 50Hz
2,26 kW/ 10,8 A
3Máy điều hòaPanasonicCS-PC18TKF-5/
CU-PC18TKF-5
220-240 V; 50 Hz
2,63 kW/ 12,0 A
4Máy điều hòaPanasonicCS-YC18TKF/
CU-YC18TKF
220-240 V; 50 Hz
2,67 kW/ 12,1 A
5Máy điều hòaPanasonicCS-PV24VKF/
CU-PV24VKF
220-240 V; 50 Hz
2,92 kW/ 13,4 A
6Máy điều hòaPanasonicCS-YC24TKF/
CU-YC24TKF
220-240 V; 50 Hz
3,57 kW/ 16,3 A
Thuộc bộ hồ sơ gồm:– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 660/QĐ-XPVPHC(PC03) ngày 21/6/2019.
– Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm số 1821/QĐ-TTTVPT ngày 18/7/2019.
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2906/QĐ-XPVPHC ngày 25/10/2019.
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 967/QĐ-XPVPHC ngày 10/4/2020.
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2381/QĐ-XPVPHC ngày 24/8/2021.
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 642/QĐ-XPVPHC ngày 19/3/2021.
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 813/QĐ-XPVPHC ngày 09/4/2021.
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2287/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2021.
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3531/QĐ-XPVPHC ngày 08/11/2021.
Được sản xuất tại:Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd
Địa chỉ: Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Seksyen 21, Shah Alam Industrial Site, 40300 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Của tổ chức: PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ – CÔNG AN TỈNH QUẢNG TR
Địa chỉ:Km2, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 9:2012/BKHCN & Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 1
Mã số GCN:11122010
Ngày cấp:12/8/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *