11122012

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Bếp điện
TTTên hàng hóa theo đăng kýNhãn hiệu
theo đăng ký
Kiểu, loạiThông số
kỹ thuật cơ bản
1Bếp hồng ngoạiCOMETCM5558220 V, 50 Hz, 2000 W
Được sản xuất tại:Guangdong Youlong Electrical Appliances Co., Ltd
Địa chỉ: Floor 3,5, Building C, No. 103, Sanxin road, Sanjitao town, Zhongshan, Guangdong, China
Của tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI GIA HUY
Địa chỉ:55A Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 9:2012/BKHCN & Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 1
Mã số GCN:11122012
Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy có giá trị:từ 18/8/2022 đến 17/8/2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *