11722040

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa:Dây và cáp điện
Hồ sơ nhập khẩu:– Hợp đồng: 1121.2020.HPDQ-WISDRI, ngày 28/9/2020;
– Hóa đơn: WISDRI/AAZ022002/210A ngày 14/8/2021;
– Vận đơn: LT217SH002/009, ngày 14/8/2021;
– Tờ khai hải quan: 10421271384, ngày đăng ký: 22/8/2021; ngày thay đổi đăng ký: 03/11/2020; và 10421271395, ngày đăng ký: 22/8/2021; ngày thay đổi đăng ký: 03/11/2020; Mã loại hình: A11.
Nhập khẩu bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
Địa chỉ:Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11722040
Ngày cấp:13/9/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *