11722042

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa:Dây và cáp điện
Hồ sơ nhập khẩu:Hợp đồng: 0341.2021.HPDQ-WISDRI, ngày 12/3/2021;
Hóa đơn: WISDRI/AAZ022101/206A ngày 19/9/2021;
Vận đơn: TJFLSE027B677341, ngày 19/9/2021;
Tờ khai hải quan: 104264037031, ngày đăng ký: 24/9/2021; Mã loại hình: A12.
Nhập khẩu bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
Địa chỉ:Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11722042
Ngày cấp:13/9/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *