11722041

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa:Dây và cáp điện
Hồ sơ nhập khẩu:– Hợp đồng: 0341.2021.HPDQ-WISDRI, ngày 12/3/2021;
– Hóa đơn: WISDRI/AAZ022101/207A ngày 25/9/2021;
– Vận đơn: 2804SH109, ngày 25/9/2021;
– Tờ khai hải quan: 10428067431, ngày đăng ký: 05/11/2021; ngày thay đổi đăng ký: 03/11/2020; Mã loại hình: A11.
Nhập khẩu bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT
Địa chỉ:Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 7
Mã số GCN:11722041
Ngày cấp:13/9/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *