11723023

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa: Nồi cơm điện
– Tên hàng hóa theo đăng ký: Nồi cơm điện Mini;
– Nhãn hiệu(*):CHIGO;
– Kiểu loại: MN12-F;
– Thông số kỹ thuật cơ bản: 220 V~, 50 Hz, 200 W, 1,2 L;
– Số lượng đăng ký: 100 cái;
– Xuất xứ theo đăng ký: Trung Quốc.
– Thuộc bộ hồ sơ gồm:+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 34040034/QĐ-XPHC ngày 01/12/2023 của Đội Quản lý thị trường số 4 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam;
+ Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 34040004/BB-TT ngày 01/12/2023 của Đội Quản lý thị trường số 4 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam.
Của tổ chức:CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ:Quốc lộ 1A, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc giaQCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Phương thức chứng nhận:Phương thức 7
Mã GCN:11723023
Ngày cấp GCN và DCN:01/02/2024
(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *