11523020

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Xi măng poóc lăng hỗn hợp
Tên thương mại:Xi măng đa dụng PCB40 Wall cem
Kiểu loại:PCB40
Nhãn hiệu(*):
Được sản xuất tại:CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
Địa chỉ:65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia:QCVN 16:2023/BXD
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 5
Mã GCN:11523020
Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy có giá trị:từ ngày 11/01/2024 đến ngày 10/01/2027
Ngày cấp11/01/2024

Ghi chú:
(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *