11723022

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa: Nồi cơm điện
– Tên hàng hoá theo đăng ký, Nhãn hiệu đăng ký, Kiểu loại, Thông số kỹ thuật, Số lượng đăng ký: chi tiết như Phụ lục kèm theo.
– Xuất xứ đăng ký: Thái Lan.
Thuộc bộ hồ sơ:– Biên bản tịch thu tang vật vi phạm hành chính số 92/BB-TT, ngày 06/11/2023 của Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.
– Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 340/QĐ-XPHC, ngày 06/11/2023 của Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.
Của tổ chức:ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN – CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ:Km 58 + 400, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
Phương thức chứng nhận:Phương thức 7
Mã GCN:11723022
Ngày cấp GCN và DCN:15/01/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *