12524002.2a

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:CẤP PHỐI ĐÁ DĂM / GRADED AGGREGATE
TT/No.Tên sản phẩm/
Name of products
Tên
thương mại/
Trade name
Thông số kỹ thuật
cơ bản/ Basic technical properties
1Cấp phối đá dăm/
Graded Aggregate
CPĐD-25Dmax= 25 mm
2Cấp phối đá dăm/
Graded Aggregate
CPĐD-37,5Dmax= 37,5 mm

(Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số 12524002.2 cấp ngày 21/3/2024/
The certificate No. 12524002.2 dated 21/3/2024 is replaced by this certificate)


(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *