11124003

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Máy xay thịt
(Chi tiết sản phẩm như bên dưới)
–  Thuộc bộ hồ sơ gồm:•  Biên bản vi phạm hành chính Về lĩnh vực hải quan số 01/BB-VPHC ngày 06/01/2024 của Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
• Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 36/QĐ-XPHC ngày 19/01/2024 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
• Biên bản Tịch thu tang vật vi phạm hành chính số 02/BB-TT ngày 19/01/2024 của Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.
Của Tổ chức:ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN – CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ:Km 58+400 Quốc lộ 9, thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia:QCVN 9:2012/BKHCN & Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN
VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR)
Phương thức chứng nhận:Phương thức 1
Mã GCN:11124003
Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy có giá trị:Từ ngày 19/4/2024 đến ngày 18/4/2027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *