11524012

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Xi măng poóc lăng
Tên thương mại: Xi măng poóc lăng PC40 Vicem Hải Vân
Kiểu loại: PC 40
Được sản xuất tại:CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
Địa chỉ:65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia:QCVN 16:2023/BXD
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 5
Mã GCN:11524012
Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy có giá trị:từ ngày 13/6/2024 đến ngày 12/6/2027
Ngày cấp13/6/2024

Ký hiệu nhà sản xuất (*):
(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *