11124010

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:Bóng đèn LED có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V
TTTên sản phẩmTên sản phẩm
theo đăng ký
Kiểu loại Thông số
kỹ thuật
Nhãn hiệu
1Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômGP-K20110-256 V~, 50/60 Hz,
20 W, 6500K
2Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômGP-K30110-256 V~, 50/60 Hz,
30 W, 6500K
3Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômGP-K40110-256 V~, 50/60 Hz,
40 W, 6500K
4Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômGP-K50110-256 V~, 50/60 Hz,
50 W, 6500K
5Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ nhôm khốiGP-N20110-256 V~, 50/60 Hz,
20 W, 6500K
6Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ nhôm khốiGP-N30110-256 V~, 50/60 Hz,
20 W, 6500K
7Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ nhôm khốiGP-N40110-256 V~, 50/60 Hz,
20 W, 6500K
8Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ nhôm khốiGP-N50110-256 V~, 50/60 Hz,
10 W, 6500K
9Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 10W110-256 V~, 50/60 Hz,
15 W, 6500K
10Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 15W110-256 V~, 50/60 Hz,
20 W, 6500K
11Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 20W110-256 V~, 50/60 Hz,
20 W, 6500K
12Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 30W110-256 V~, 50/60 Hz,
30 W, 6500K
13Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 40W110-256 V~, 50/60 Hz,
40 W, 6500K
14Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 50W110-256 V~, 50/60 Hz,
50 W, 6500K
15Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 10W110-256 V~, 50/60 Hz,
10 W, 6500K
16Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 15W110-256 V~, 50/60 Hz,
15 W, 6500K
17Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 20W110-256 V~, 50/60 Hz,
20 W, 6500K
18Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 30W110-256 V~, 50/60 Hz,
30 W, 6500K
19Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 40W110-256 V~, 50/60 Hz,
40 W, 6500K
20Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 50W110-256 V~, 50/60 Hz,
50 W, 6500K
21Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 20W110-256 V~, 50/60 Hz,
50 W, 6500K
22Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 30W110-256 V~, 50/60 Hz,
50 W, 6500K
23Bóng đèn LED có balát lắp liền
dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc
ở điện áp lớn hơn 50V
Trụ bọc nhômBulb 40W110-256 V~, 50/60 Hz,
50 W, 6500K
Xuất xứ:Việt Nam
Được sản xuất bởi:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YING QIU
Địa chỉ:18/4C, Ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 19:2019/BKHCN
Phương thức chứng nhận:Phương thức 1
Mã GCN:11124010
Hiệu lực:từ ngày 12/6/2024 đến ngày 11/6/2027
Ngày cấp12/6/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *