Thước cặp điện tử chống nước Mitutoyo 500-704-10

7.535.000