N1.Q5.18.007.2

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: NGÓI BÊ TÔNG/ CONCRETE ROOFING TILES TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu, Loại/ Type, Class Kích thước / Dimensions 1 Ngói sóng trung/Medium wave roof tile Ngói lợp/ Roofing tiles;Loại 1/ Class 1; (336×423) mm 2 Ngói phẳng giả cổ/Antique flat roof […]

N1.Q5.18.007.1

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: GẠCH BÊ TÔNG/CONCRETE BRICKS TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu loại/Types Thông số kỹ thuật/ Specifications 1 Gạch thẻ LT-TH/Soild brick LT-TH Gạch đặc/Soild brick M7,5;(60x95x200) mm 2 Gạch đặc LT-DA/Soild brick LT-DA Gạch đặc/Soild brick M7,5;(90x200x290) mm 3 Gạch đặc LT-DA/Soild […]

11521025 (Ver. 1)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm: Gạch gốm ốp lát ép bán khô Nhãn hiệu(*): Ký hiệu nhà sản xuất(**): TT Tên sản phẩm Kiểu loại Kích thước danh nghĩa Nhóm 1 Gạch gốm ốp lát ép bán khô Gạch lát nền,có tráng men (300×300) mm BIIb 2 Gạch gốm ốp lát ép […]

N1.Q5.15.039b (Ver.2)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm: SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG/WALL EMULSION PAINTSTên thương mại; Kiểu loại/ Trade name; Type: như Phụ lục đính kèm/As the Appendix attached Nhãn hiệu *: Được sản xuất tại: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN ĐỒNG TÂM/DONGTAM PAINT CO., LTD Địa chỉ: TQuốc lộ 1A, xã […]

11523024

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm: Gạch bê tông tự chèn Nhãn hiệu: TT Tên sản phẩm Kiểu loại Mác gạch Kích thước 1 Gạch bê tông tự chèn Zíc Zắc M200 (225×112,5×60) mm 2 Gạch bê tông tự chèn Zíc Zắc M500 (225×112,5×100) mm Được sản xuất tại: CÔNG TY TNHH BÊ […]