12519014.1

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: GẠCH TERAZO/TERRAZZO TILES– Kiểu loại/ Type: Ngoại thất, loại 1/ External, class 1– Kích thước/ Dimensions : (300x300x30) mm Nhãn hiệu thương mại(*)/Trade mark Được sản xuất tại/Manufactured by: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ/ LONG THO JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ/Address: – […]