QMS121002

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của/ Quality Assurance and Testing Center 2 hereby certifies that The quality management system of: Công ty/Company: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HOÀNG ĐẠO/ HOANG DAO TRADING […]

12519014.1

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: GẠCH TERAZO/TERRAZZO TILES– Kiểu loại/ Type: Ngoại thất, loại 1/ External, class 1– Kích thước/ Dimensions : (300x300x30) mm Nhãn hiệu thương mại(*)/Trade mark Được sản xuất tại/Manufactured by: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ/ LONG THO JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ/Address: – […]

N1.Q5.18.007.2

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: NGÓI BÊ TÔNG/ CONCRETE ROOFING TILES TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu, Loại/ Type, Class Kích thước / Dimensions 1 Ngói sóng trung/Medium wave roof tile Ngói lợp/ Roofing tiles;Loại 1/ Class 1; (336×423) mm 2 Ngói phẳng giả cổ/Antique flat roof […]

N1.Q5.18.007.1

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: GẠCH BÊ TÔNG/CONCRETE BRICKS TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu loại/Types Thông số kỹ thuật/ Specifications 1 Gạch thẻ LT-TH/Soild brick LT-TH Gạch đặc/Soild brick M7,5;(60x95x200) mm 2 Gạch đặc LT-DA/Soild brick LT-DA Gạch đặc/Soild brick M7,5;(90x200x290) mm 3 Gạch đặc LT-DA/Soild […]

QMS121003

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của/ Quality Assurance and Testing Center 2 hereby certifies that The quality management system of: Công ty/Company: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ/ LONG THO JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ/Address: Văn phòng: […]