N1.Q5.18.034

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: Xi măng poóc lăng hỗn hợp/Portland blended cementKiểu loại/Type:  PCB 30, PCB 40 Nhãn hiệu thương mại(*)/Trade mark: Long Tho; DAN DUNG Được sản xuất tại/Manufactured by: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ/ LONG THO JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ/Address: – Văn phòng: […]

N1.Q5.18.007.2

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: NGÓI BÊ TÔNG/ CONCRETE ROOFING TILES TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu, Loại/ Type, Class Kích thước / Dimensions 1 Ngói sóng trung/Medium wave roof tile Ngói lợp/ Roofing tiles;Loại 1/ Class 1; (336×423) mm 2 Ngói phẳng giả cổ/Antique flat roof […]