11723017

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận lô hàng hóa:Ống bằng thép không gỉ
Tên sản phẩm
theo đăng ký
Kích thước
danh nghĩa
Mác thépTiêu chuẩn
áp dụng
Số lượng khai báoXuất xứ
Ống bằng thép không gỉ,
được hàn,
có mặt cắt ngang hình tròn,
dùng để dẫn chất xúc tác của thiết bị tái sinh.
Mới 100%
Dài: 9108 mm, Đường kính:
215 mm,
Dày: 13 mm
TP304HASTM A312/A312M – 22a04 ống (2.640 kg)Anh
Thuộc bộ hồ sơ nhập khẩu:– Hợp đồng: 962-2022/PO/BSR-VAN TONGEREN ngày 22/11/2022;
– Hóa đơn: 6359PF01 ngày 20/6/2023;
– Vận đơn: TTIL6380902-03 ngày 01/08/2023;
– Tờ khai hải quan: 105689615622, ngày đăng ký: 05/09/2023, ngày thay đổi đăng ký: 14/09/2023; Mã loại hình: A12.
Được nhập khẩu bởi:CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN
Địa chỉ:208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú,
tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật:QCVN 20:2019/BKHCN
và Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN
Phương thức chứng nhận:Phương thức 7
Mã GCN:11723017
Ngày cấp GCN và DCN:16/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *