12520018.1

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POÓC LĂNG/
PORTLAND CEMENT – BASED SKIM COAT
TT/No.Tên thương mại/ Trade nameKiểu loại/Types
1Bột trét nội thất Quicseal 551ITrong nhà/ Interior
2Bột trét nội thất Quicseal 551ONgoài trời/ Exterior

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *