12520018.1

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POÓC LĂNG/PORTLAND CEMENT – BASED SKIM COAT TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu loại/Types 1 Bột trét nội thất Quicseal 551I Trong nhà/ Interior 2 Bột trét nội thất Quicseal 551O Ngoài trời/ Exterior Nhãn hiệu […]