12520018.5

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: VỮA DÁN GẠCH GỐC XI MĂNG/CEMENTITIOUS ADHESIVE TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu loại/Types 1 Quicseal 600 C1 2 Quicseal 601 C2T 3 Quicseal 601H C2S1 Nhãn hiệu thương mại(*)/Trade mark Được sản xuất tại/Manufactured by: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY […]

12520018.4

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: VỮA DÁN GẠCH GỐC XI MĂNG/CEMENTITIOUS ADHESIVE TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu loại/Types 1 Quicseal 600 C1 2 Quicseal 601 C2T 3 Quicseal 601H C2S1 Nhãn hiệu thương mại(*)/Trade mark Được sản xuất tại/Manufactured by: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY […]

12520018.3

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO/PACKAGED DRY, HYDRAULIC-CEMENT GROUT (NON-SHRINK)Tên thương mại/ Trade name: Quicseal 510.Kiểu loại/Type: B. Nhãn hiệu thương mại(*)/Trade mark Được sản xuất tại/Manufactured by: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG MATRIX /MATRIX CONSTRUCTION CHEMICAL COMPANY LIMITED […]

12520018.2

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: VẬT LIỆU CHỐNG THẤM/WATERPROOFING MATERIAL TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu loại/Types 1 Quicseal 104 02 thành phần CM 2 Quicseal 104S 02 thành phần CM 3 Quicseal 144 02 thành phần CM Nhãn hiệu thương mại(*)/Trade mark Được sản xuất tại/Manufactured […]

12520018.1

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POÓC LĂNG/PORTLAND CEMENT – BASED SKIM COAT TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu loại/Types 1 Bột trét nội thất Quicseal 551I Trong nhà/ Interior 2 Bột trét nội thất Quicseal 551O Ngoài trời/ Exterior Nhãn hiệu […]

QMS121016

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của/ Quality Assurance and Testing Center 2 hereby certifies that The quality management system of: Công ty/Company: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG MATRIX /MATRIX CONSTRUCTION CHEMICAL COMPANY LIMITED Địa chỉ/Address: […]