12520018.2

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:VẬT LIỆU CHỐNG THẤM/
WATERPROOFING MATERIAL
TT/No.Tên thương mại/ Trade nameKiểu loại/Types
1Quicseal 104 02 thành phầnCM
2Quicseal 104S 02 thành phầnCM
3Quicseal 144 02 thành phầnCM

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *