12520018.3

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: VỮA XI MĂNG KHÔ TRỘN SẴN KHÔNG CO/PACKAGED DRY, HYDRAULIC-CEMENT GROUT (NON-SHRINK)Tên thương mại/ Trade name: Quicseal 510.Kiểu loại/Type: B. Nhãn hiệu thương mại(*)/Trade mark Được sản xuất tại/Manufactured by: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG MATRIX /MATRIX CONSTRUCTION CHEMICAL COMPANY LIMITED […]