11124005

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm: Tủ lạnh– Tên sản phẩm theo đăng ký: Thiết bị làm mát đồ uống (Minibar)– Kiểu loại: D40R-2– Thông số kỹ thuật cơ bản: 220-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A, 40 lít. Nhãn hiệu theo đăng ký(*): MIGU Được sản xuất tại: GUANGZHOU MIGU HOTEL SUPPLIES CO., […]